Inspirerande Kurser

Kanaliserade av Cecilia Sifontes

Cecilia Sifontes, ansedd lärare i andlig och personlig utveckling har sett änglar sen barnsben och är en internationellt välkänd kanal för Änglar och Andliga Mästare som sprider sin vishet och kärlek genom henne. Tusentals personer världen över har lärt sig lätta övningar för att uppnå mer harmoni, välbefinnande, kärlek, lugn och stillhet genom hennes inspirerande kurser och föredrag som också finns tillgängliga i vår webshop. Cecilia har arbetat i Tyskland och Schweiz i nära 20 år där hennes kurser och produkter är mycket framgångsrika. De som lyssnat till hennes meditationer berättar att de kommit närmare sig själva och vuxit som människor. Pröva du också. Ursprungligen arbetade Cecilia med läkemedels forskning tills hon oväntat fick besök av en ängel som bad henne förmedla nya andliga tekniker för att hjälpa andra må bättre i livet.

Under  "Kommande kurser"  i menyn till vänster finns alla hennes planerade kurser som du kan delta i på plats eller som webinarie via internet. I den andra delen av vänstermenyn kan du läsa om kurser som Cecilia kanaliserat tidigare och som finns tillgängliga för för dig via CD och eller genom någon av våra Lightflow lärare. Som du ser beskrivs de flesta kurserna på engelska, eftersom det är det språk som de kanaliserades på. Vissa finns på ren engelska medan andra är kanaliserade på engelska med konsekutiv översättning till tyska.